Tradice starší, než naše civilizace

Nezařazené Comments Off

Je velice zajímavé, že kultura a civilizace vzniklé v Asii jižní i východní, se rozvíjely v úzkém souladu a harmonii s přírodou a koloběhem všehomíra. Naproti tomu civilizace vzniklá v Mezopotámii, na kterou navazovaly další civilizace, od egyptské, přes antickou, až po židokřesťanskou západní civilizaci se vyvíjely v kontrastu s přírodou, často přímo antagonisticky, proti přirozenému řádu přírody a světa. Dá se, že v těchto částech světa nabyly vrchu egoismus a kořistnictví kmenů, které se tradičně živili jako nomádi a profesionální lupiči, na úkor zemědělských společností například severoafrických etnik, nebo slovanských kmenů.

Výsledky vědění

Také výsledky tradiční astrologie východu jsou pokročilejší, než jejich západní odnože. Tradiční čínský horoskop navazuje na tradici mnohem starší i na jiný filosofický přístup k světu a vesmíru.

Author